­
სპეციფიკაცია

ზომები: 25სმ*7სმ*4სმ

• გამოიყენება ყველა ტიპის მაგიდისთვის;
• ადვილად მაგრდება მაგიდის ზედაპირის კიდეზე;
• შესაძლებელია მაგიდის ზედაპირზე დადება;
• გამოყენებულია მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა მასალა;
• მაგიდის ზედაპირის დახრის კუთხის ცვლილების საკანცელარიო საგნები რჩება ფიქსირებულ მდგომარეობაში.